Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono


Zespół kurpiowski w Zawadach jest pierwszym zespołem powstałym na Kurpiach. Założycielem zespołu był kierownik Szkoły Podstawowej w Zawadach Aleksander Kopeć. Zespół rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 20-tych. Są na to dowody, że już w 1930 roku tańczył i śpiewał w sposób zorganizowany występując w Zawadach, Olszewce i Ostrołęce. Zespół był wizytówką powiatu ostrołęckiego. W 1933 roku występował na Święcie Plonów w Spale. Tam otrzymał gratulacje od Prezydenta R. P. – Ignacego Mościckiego.

Wojna i okupacja hitlerowska powodują zawieszenie działalności zespołu. Wielu członków zespołu zostało wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.

Po powrocie z obozu koncentracyjnego w maju 1945 roku Aleksander Kopeć po raz drugi przystępuje do organizowania szkoły i życia kulturalnego.  W 1947 roku młodzież spotyka się w zorganizowanej  świetlicy w Zawadach, gdzie zaczyna się rozwijać życie kulturalne  tej okolicy. Ponownie powstaje zespół pod kierownictwem A. Kopcia. O powstaniu zespołu w Zawadach jest coraz głośniej. Zespół bierze udział w wielu uroczystościach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, powraca do świetności z lat 30-tych. Zespół  wystawia sztukę ,,Wesele Kurpiowskie”, które prezentuje w wielu pobliskich miejscowościach. Jest nagrywany przez Polskie Radio i Telewizję. Dr Grażyna Dąbrowska z Zakładu Etnografii PAN nagrywa krótki film, w którym zespół prezentuje taniec i zabawę.

W 1948 roku w Zawadach odbywają się dożynki, a zespół wystawia ,,Wesele Kurpiowskie".

W dniu 21 kwietnia 1951 roku zespół wraz z kapelą występuje na Festiwalu Muzyki Polskiej w sali Opery Warszawskiej. W następnym roku daje występ na scenie w Zegrzu dla wojska oraz uczestniczy w centralnych dożynkach w Krakowie. Występuje na imprezach ludowych w Płocku, Pułtusku i Pruszkowie.

Szóstego września 1953 roku zespół wyjeżdża na Centralne Dożynki na Ziemie Odzyskane do Szczecina. Kurpie z Zawad prezentują się również w Polskim Radiu.

Siódmego września 1954 roku zespół reprezentował swym występem województwo warszawskie na centralnych dożynkach. W czerwcu 1956 roku zespół wyjechał na występy do Poznania.

Członkowie zespołu przeżywają najpiękniejszy okres w swoim życiu. Są zapraszani na wiele imprez lokalnych w całym kraju. Zespół nawiązuje kontakt z młodzieżą w Luboniu i Poznaniu, gdzie to wyjeżdża i pokazuje swój program kurpiowski. Kontakty te i wymiana młodzieży trwają prawie do 1966 roku. Wzmiankę o tym można było przeczytać w Głosie Wielkopolskim z 22 czerwca 1956 roku i 12 października 1965 roku.

Aleksander Kopeć był kierownikiem zespołu do 1977 roku. Po Jego śmierci w wyniku licznych problemów zespół zaprzestał występów.

Inicjatywa odrodzenia - kontynuowania Zespołu zrodziła się w dniu 17 stycznia 1981 roku. Powstał pomysł kontynuowania tego, co robił wcześniej Pan Aleksander Kopeć. ,,Postanowiliśmy spróbować reaktywować zespół. Nazwaliśmy się ,,Pod Borem”. Nie było to wcale takie trudne, ponieważ kilka osób należało do zespołu szkolnego, który prowadził Aleksander Kopeć i na dodatek mieliśmy swojego muzykanta Edwarda Koziatka. Zbieraliśmy różne informacje dotyczące tańców i pieśni śpiewanych w naszym regionie od starszych ludzi. Podpatrywaliśmy inne zespoły ludowe, korzystaliśmy z porad, jakich nam udzielali Ci, którzy należeli do Zespołu Ludowego przy Szkole Podstawowej w Zawadach. Ruszyliśmy z pierwszymi próbami - najpierw na zasadzie, kto co pamięta, a później podpytywaliśmy innych, którzy te tańce znali. Spotykaliśmy się w domach naszych rodziców. Po jakimś czasie dogadaliśmy się z Panią Marią Mańkus z Zawad, która mieszkała sama i udostępniła nam jedno duże pomieszczenie do kontynuowania prób. Po każdej próbie wychodziło nam coraz lepiej” – tak wspomina reaktywowanie i pierwsze próby zespołu Czesław Faderewski.

Następnie zespół nawiązuje współpracę z dyrektorem szkoły podstawowej – Agatą Bugaj, która umożliwiła prowadzenie prób w szkole. W dużych salach szkoły zespól miał już możliwości ćwiczenia w pełnym składzie, różnych układów choreograficznych.

Skład kapeli tworzyli: Edward Koziatek i Czesław Faderewski. Pierwsi członkowie zespołu to: Edyta Gałązka i Czesław Płoski, Halina Olender i Jan Kupis, Teresa i Czesław Młynarscy, Teresa Płoska i Jerzy Olender, Danuta Gałązka i Czesław Nalewajk, Janina Święcicka i Jerzy Gałązka, Zofia Kupis i Zygmunt Koziatek, Krystyna Mańkus i Kazimierz Olender. Solistami byli: Krystyna Mańkus i Zygmunt Koziatek. Gawędą kurpiowską trudnili się: Jan Kupis i Czesław Płoski. W repertuarze zespołu znalazły się następujące pieśni kurpiowskie: ,,Wszyscy przyjechali mojego nie zidać”, ,,U młynarecki we młynie”, ,,Oj siano siano”, ,,Kiedy byłam mała”, ,,Poziadają ludzie”, ,,A kiedy ja wyjde”, ,,Pod moim okienkiem”, ,,Gdzie się wybzieras panie Nichale”, ,,Zalecał ni się w Zawadach Wojtek”, ,,Daliśta ni dali”, ,,A jesceć ja jesceć”, ,,A ty do niej nie chodz”. Tańce wykonywane przez zespół: ,,Olender”, ,,Okrąglak”, ,,Powolniak”, ,,Fafór”, ,,Stara Baba”, ,,Zuraź”, ,,Polka”, ,,Gonienie poza stołem”, ,,Konik”. Pierwszy występ, oczywiście bez strojów miał miejsce 7 lutego 1981 roku w Baranowie, a następny odbył się w dniu 12 kwietnia 1981 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Ostrołęce.  Pieniądze uzyskane za występ przeznaczono­ na zakup harmonii pedałowej.

"Na początku było trudno - mówi Czesław Faderewski - brakowało nam stro­jów; butów, kapeluszy, więc poczyniliśmy starania odkupienia używanych na na­szym terenie od osób starszych, którym one nie były już potrzebne, za pieniądze, otrzymane od Gminnej Spółdzielni "SCH" w Baranowie. W niedłu­gim czasie zespól został wyposażony w stroje ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce. "Po takim ubraniu w nowe i kompletne stroje prezentacja na scenie zespołu budziła zachwyt" - wspomina Cz. Faderwski.
Rozwijający się zespół wymagał właściwej opieki merytorycznej. Na próby ze­społu zapraszano instruktorów z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Ostrołęce -Jerzego Białobrzewskiego i Alinę Halińską. Członkowie zespołu wyjeżdżali na różne warsztaty artystyczne, między innymi do Broku, gdzie warsztaty szkolenio­we prowadziła Maria Dąbrowska.

Zespól podejmował różne inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska, między innymi brał udział w budowie przestanku autobusowego w Zawadach, zaprojek­towanego w stylistyce kurpiowskiej.

"Potrzebowaliśmy własnego lokum, nie tylko na działalność zespołu, ale tak­że na inne cele i potrzeby - wspomina Cz. Faderewski, więc w późniejszym czasie powstał pomysł zbudowania własnej świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury, przy budowie którego zespół brał czynny udział". Członkowie zespołu w 1981 roku rozpoczęli organizowanie festynów nad rzeką Omulew- w Bro­dowych Łąkach.

Zespół występował z koncertami w wielu miejscowościach Polski, był także na występach w ówczesnym Związku Radzieckim i Niemieckiej Republice Demokra­tycznej.

W roku 2000 nastąpiła zmiana nazwy zespołu "Pod Borem" na Regionalny Zespół Pieśni i Tańca  Zawady. Zespół działa do dziś pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie. W dotychcza­sowej historii zespół uzyskał wiele wyróżnień i nagród.

...................................................cdn.
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.