W związku z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Kultury  Gminy Baranowo  – zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma charakter anonimowy.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w nadchodzącej perspektywie,

a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-kulturalnych

  oraz wizji rozwoju kultury Gminy Baranowo  na najbliższe lata.

 Wypełnioną ankietę należy przynieść lub wysłać na adres GOKSIR w Baranowie

Pobierz ankietę