Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Zapraszamy

 w dniu 16 stycznia (czwartek) 2020 roku, początek godzina 9:00

na przegląd kolęd i pastorałek, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

                   Karta zgłoszenia

 

 

 

REGULAMIN

Przegląd odbędzie się w dniu  16 stycznia (czwartek) 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

                     początek godzina 9.00.

    Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,szkół ponadgimnazjalnych oraz  dorosłych.

 

 1. Uczestnicy przygotowują:

- w kategorii soliści: kolędę lub  pastorałkę

(maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór);
- w kategorii zespoły, schole: kolędę  i pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 stycznia 2020 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. 

 

 1. Grupy wiekowe:
  Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:

- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

 1. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
  Ocenie podlegać będzie:
  - dobór repertuaru
  - aranżacja i interpretacja

- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np.  w   przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach  wykorzystanych podczas występu.

 1. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 2. Jury powołane przez organizatorów wyróżni najlepszych. Wszyscy wyróżnieni będę mieli okazje zaprezentować się na koncercie laureatów w przewidywanym terminie 26 stycznia 2020 r. o godz. 1500 i odebrać nagrody ufundowane przez darczyńców.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Dojazd uczestników na koszt własny.

* O godzinie przesłuchania poinformują organizatorzy w zależności od ilości zgłoszeń.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, metodycznej i wydawniczej.

* Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Długa 13, 06- 320 Baranowo

tel. 29 761-36-76

e-mali:marggaat@interia.pl

 

 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.